برچسب- انرژی های نو

باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر

باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر

دانشمندان باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر را تولید کرده اند که نسبت سوخت های تجدیدپذیر [...]

بیشتر بدانید ...
انرژی الکتریسیته

میوه ای جدید به نام انرژی الکتریسیته

الگوبرداری از درختان برای تولید انرژی الکتریسیته دانشمندان موفق به طراحی مولد انرژی الکتریسیته با الگوبرداری از درختان شده اند. [...]

بیشتر بدانید ...