نمونه کارها

کدهای کوتاه نمونه کارها

شما می توانید نمونه کارها با کد کوتاه  نمونه کارهای پورتو ، کد کوتاه نمونه کارها اخیر را نشان دهید.نمایش فیلترنمایش صفحه بندی


نمایش لینک آرشیو


جدول زمانی

مرداد ۱۳۹۶

دی ۱۳۹۳


نمونه کارهای شبکه ای


نمونه کارهای متوسط

پروژه اطلس مگا مال مشهد

عنوان پروژه: مجتمع تجاری اطلس (اطلس مگا مال) این پروژه توسط شرکت رزین بتن برتر انجام شده است و مشخصات ان به شرح زیر می باشد. -ابعاد پروژه: ۱۱۰۰۰ متر مربع مساحت، ۱۱۲۰۰۰ متر مربع زیربنا -مکان پروژه: مشهد -قطب تجاری شمال شرق کشور

اطلاعات بیشتر

نمونه کارهای بزرگ

پروژه اطلس مگا مال مشهد

عنوان پروژه: مجتمع تجاری اطلس (اطلس مگا مال) این پروژه توسط شرکت رزین بتن برتر انجام شده است و مشخصات ان به شرح زیر می باشد. -ابعاد پروژه: ۱۱۰۰۰ متر مربع مساحت، ۱۱۲۰۰۰ متر مربع زیربنا -مکان پروژه: مشهد -قطب تجاری شمال شرق کشور

اطلاعات بیشتر

نمونه کارهای کامل

مشهد مال

پروژه اطلس مگا مال مشهد

عنوان پروژه: مجتمع تجاری اطلس (اطلس مگا مال) این پروژه توسط شرکت رزین بتن برتر انجام شده است و مشخصات ان به شرح زیر می باشد. -ابعاد پروژه: ۱۱۰۰۰ متر مربع مساحت، ۱۱۲۰۰۰ متر مربع زیربنا -مکان پروژه: مشهد -قطب تجاری شمال شرق کشور

اطلاعات بیشتر

پاسخی بگذارید