مهندسی
فنی و
برترین مشاوران

راهکارهای نوین و کارآمد تعامل بین تامین کنندگان و خریداران

VM Digital Marketing
VM Digital Marketing1
Vendorlist digital marketing

وندورمت علاوه بر معرفی و بررسی محصولات تخصصی، تامین کنندگان محصولات و نیز ارائه دهندگان خدمات به کسب و کارها و شرکت ها را نیز در وندورلیست خود به بازدیدکنندگان محترم معرفی می کند. لذا از شما صاحبان کسب و کار دعوت می شود در صورتی که تمایل دارید کسب و کار خود را به کاربران وندورمت معرفی کنید، از این بخش استفاده نمایید