سیستم اطفای حریق مه آب یا Water Mist

سیستم اطفای حریق مه آب یا Water Mist

سیستم اطفای حریق مه آب یا Water Mist (پودر آب) یكی از سییستم های پیشرفته اطفای حریق اتوماتیک آبی است كه امروزه به دلیل ممنوعیت استفاده از سامانه‌های اطفای حریق اتوماتیک به كمك گاز هالون رایج گردیده است. در این سیستم آب موجود در مخزن ذخیره توسط گاز نیتروژن تحت فشار قرار می‏گیرد و از طریق نازل‌های پاشنده به قطراتی بسیار ریز و به قطر حداكثر 500 میكرون تبدیل می‌شود و بصورت مه در داخل محیط پخش و منتشر می‌گردد.

هیچ محصولی که با محصول شما تطبیق داشته باشد یافت نشد.