اسپرینکلر

اسپرینکلر

اسپرینکلر را می توان از کلیدی ترین اجزای یک سیستم اطفای حریق آبی نامید. این وسیله در عین عملکرد به ظاهر ساده اش دارای مدل های متنوع و استاندارد های طراحی سخت گیرانه ای می باشد. از سال 1874 میلادي که اسپرینکلر یا آبفشان توسط “هنري پارملی ” اختراع شد، این وسیله نسبتاً ساده که گروهی از صاحبنظران آن را بعنوان بهترین و کارآمد ترین وسیله ایمنی ساخته شده تا به امروز می دانند، با استفاده از تجهیزات رایج در شبکه هاي لوله کشی نظیر شیرآلات ، لوله و اتصالات مربوطه با هدف حفظ جان و مال افراد در برابر حریق به کار گرفته شده است.

سیستمهاي آب فشان به چهار نوع تقسیم می شوند:

سیستم لوله تر یا Wet Pipe System
سیستم لوله خشک یا Dry Pipe System
سیستم پیش عملگر یا Preaction System
سیستم سیلابی یا Deluge System

اسپرینکلرها از نظر جهت نصب، درجه حرارت باز شدن و سرعت عملکرد، مساحت پوشش و سایز قطرات تولید شده به زیر شاخه هاي مختلفی تقسیم می شوند.
از نظر جهت نصب ، اسپرینکلر ها به انواع بالا زن (Upright) ، پایین زن (Pendent) و دیواری (Sidewall) تقسیم بندی می شوند. اسپرینکلر های Pendent به دو زیر شاخه داخل رفته (Recessed) و مخفی شده (concealed) و اسپرینکلر های Sidewall به سه زیر شاخه افقی (Horizontal) ، داخل رفته (Recessed) و روی سطحی (Surface Mounted) تقسیم می شوند.