سیستم های اطفای حریق

سیستم های اطفای حریق

امروزه علاوه بر سیستم های هشدار دهنده حریق (اعلام حریق) برای کاهش خسارات احتمالی از وقوع آتش سوزی از سیستم های اطفای حریق نیز استفاده میشود . سیستم اطفای حریق که جزو روش های فعال مبارزه با آتش سوزی هستند، علاوه بر ساختمان ها و پارکینگ ها در کارخانجات ، انبارها ، چاپخانه ها ، کارگاه ها ، بانک ها و… کاربرد ویژه تری را دارا می باشد. در یک تقسیم بندی کلی سیستم های اطفای حریق می توانند بصورت دستی یا اتوماتیک و قابل حمل یا ثابت باشند. امروزه از سیستم های اطفای حریق اتوماتیک به میزان زیادی در پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده می شود و به عبارت دیگر می توان گفت به روزترین سیستم اطفای حریق می باشند که بر حسب نوع ماده خاموش کننده استفاده شده شامل سیستم اطفای حریق آبی یا تر ، سیستم اطفای حریق گازی ، سیستم اطفای حریق پودری یا آیروسل ، سیستم اطفای حریق فوم ، سیستم اطفای حریق مه آب یا water mist ، سیستم اطفای حریق vortex می باشد.