درب ضد حریق

درب ضد حریق

با استناد به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، درب ضد حریق یا درب مقاوم به حریق استاندارد دری است که با تایید توسط «آزمایش حریق استاندارد» دارای شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد و مجموعه‌ای است از عناصر شامل لنگه درب، چارچوب، يراق‌آلات و ديگر اجزایی كه مجموعاً یک درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را تأمین می‌نماید.
زمان محافظت مورد نیاز در برابر آتش مطابق با مقررات و آیین نامه های ساختمانی مرجع تعیین می شود. طبق تعریف، مدت زماني كه يك درب ضد حریق، مطابق با آزمون استاندارد قادر به حبس كردن آتش باشد، درجه‌بندی محافظت در برابر آتش آن است که بر حسب ساعت يا دقيقه بیان مي‌شود.

هیچ محصولی که با محصول شما تطبیق داشته باشد یافت نشد.