رنگ متورم شونده

رنگ متورم شونده

رنگ های متورم شونده ضد حریق یکی دیگر از متریال های مورد استفاده در ضد حریق نمودن سازه ها می باشند که این نوع از مواد ، خود به 2 دسته رنگ های متورم شونده پایه آبی و رنگ های متورم شونده پایه اپوکسی طبقه بندی می شوند.این رنگ ها معمولاً دارای چهار نوع ترکیب می باشند. یک ترکیب پلی هیدریک به منظور تولید کربن، یک عامل آب زدایی، عامل اسفنجی کننده یا تولید گاز و یک رزین که چسباننده رنگ می باشد. رنگ های متورم شونده با ضخامت بسیار پایین در حد چند میلی متر اجرا می شوند این متریال هنگامیکه در معرض حرارت قرار می گیرند به علت وقوع یک سری واکنش های شیمیایی، گازهای خنک کننده ای آزاد نموده و با حرارت مقابله می نمایند و در ضمن یک لایه عایق زغالی تولید می کنند که این ضخامت تا 20 برابر ضخامت اجرای اولیه رنگ می رسد. به دلیل مکانیزم عملکردی این رنگ ها در هنگام بروز حریق باید به این نکته اساسی توجه شود که در هر شرایطی این رنگ ها باید فقط در المانهایی اجرا شوند که در هنگام آتش سوزی فضای لازم برای متورم شدن را داشته باشد و به عبارتی روی رنگ های متورم شونده ضد حریق نبایستی هیچگونه پوششی که مانع از عملکرد مکانیزم انبساط می گردد اجرا شود.

هیچ محصولی که با محصول شما تطبیق داشته باشد یافت نشد.