بورد و پنل ضد حریق

بورد و پنل ضد حریق

بورد و پنل ضد حریق به صورت قطعات پیش ساخته ای می باشند که دارای مواد سازنده گوناگونی همانند ورمیکولیت، گچ، پشم سنگ، منیزیم، اکسید منیزیم، فیبرهای سیمانی فشرده و… می باشند. این پانل ها در ضخامت 45-4 میلی متر استفاده می شوند و قابلیت حفاظت سازه های فلزی، داکت ها، سقف ها، کف ها و دیوارها (به عنوان مثال دیواره چاه آسانسور ) را در برابر حریق ساعت دارند. به طور کلی میزان استفاده از برد های ضد حریق در مقایسه با پوشش های ضد حریق پاششی و یا رنگ های متورم شونده کمتر است اما در مواردی که پس از اجرای سایر متریال یا پس از اعمال پاره ای تغییرات و تعمیرات سازه ای نیاز به پوشش دهی المان های بیشتری باشد و یا در موقعیت هایی که امکان اسپری کردن به دلیل محدودیت فضا یا دمای پایین وجود ندارد استفاده از بورد های ضد حریق می تواند بسیار سودمند و کاربردی باشد.