دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی با توجه به مکانیسم خود بصورت حرارتی حریق را شناسایی می کند و در دو نوع ثابت و متغیر ساخته می شود.دتکتورهای حرارتی به خصوص برای فضاهایی که بطور معمول حاوی دود هستند نظیر آشپز خانه ها، شوفاژ خانه ها، لباسشوئی ها و پارکینگهای اتومبیل مناسب هستند.در مورد وسایل برقی که شروع آتش آنها با ساطع شدن حرارت همراه می باشد ، این نوع دتکتور، حرارت ناشی از وقوع حریق را در همان لحظه های اولیه تشخیص می دهد و با بسته شدن مدار الکتریکی مربوطه به مرکز اعلام کرده و اقدامات برنامه ریزی شده را بطور خودکار انجام می دهد. دتکتور حرارتی نسبت به افزایش درجه و میزان حرارت حساس می باشد. هنگامی که بر اثر آتش، درجه حرارت محیط تغییرات نامعمولی داشته باشد این دتکتور فعال می شود. دمای عملکرد این نوع حسگرها بطور معمول حدود شصت و پنج درجه سانتیگراد می باشد.