سیستم اعلام حریق متعارف

سیستم اعلام حریق متعارف

سیستم اعلام حریق متعارف یا سیستم اعلام حریق کانونشنال (Conventional) از قدیمی ترین سیستم های اعلام حریق محسوب می شود که هم­چنان در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می­ گیرد. در این سیستم همه دتکتورهای یک ناحیه از ساختمان به یک زوج سیم متصل می شوند. در صورتی که هر یک از آشکارسازهای موجود در این ناحیه گزارش آلارمی را بدهد ، نشانگر LED مبوطه بر روی کنترل پنل روشن می شود ولی محل دقیق خطر در این نوع از سیستم ها مشخص نیست. محدوده استفاده از این سیستم ها از نوع ساده آن با پوشش یک ناحیه شروع شده و تا سیستم های خیلی بزرگتر تا بیش از یکصد ناحیه هم در پروژه های اعلام حریق کشور مورد استفاده قرار می گیرند.