سیستم اعلام حریق هوشمند

سیستم اعلام حریق هوشمند

اساس عملکرد سیستم اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر یا به عبارت رایج تر سیستم اعلام حریق هوشمند بر پايه استفاده از ريز پردازنده در آشکارسازها و تابلوی کنترل مرکزی و راهبری نرم افزاری پی ريزی شده است. به عبارتی یک سیستم هوشمند بر طبق استاندارد به سیستمی گفته می­شود که در آن از تجهیزات هوشمند (Analogue Addressable) استفاده می­شود. در سيستم‌های هوشمند، آشکار سازها همواره فعال و به طور پيوسته پاسخگوی سيگنال‌های ارسالی از سوی تابلوی کنترل مرکزی هستند و مانند سيستم‌های آدرس پذير و متعارف تنها در دو وضعيت هشدار يا عدم هشدار قرار ندارند. چیدمان سيستم‌ اعلام حریق هوشمند مانند سيستم‌هاي آدرس پذير به صورت حلقوي است. آشکار سازهای سيستم هوشمند خود دارای ريز پردازنده هستند و حساسيت آنها در مقابل اثرات آتش از طريق تابلوی کنترل مرکزی قابل تنظيم است. هم ­بندی سیستم ­های هوشمند نیز مانند سیستم­های آدرس­ پذیر به صورت حلقوی است و می­توان با هر حلقه ده هزار متر مربع را فارغ از تعداد دتکتورها تحت پوشش قرار داد.