سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر جزو پرکاربردترین سیستمهای اعلام حریق می باشد. در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ، سیم کشی از پنل به دتکتور با دو رشته سیم به صورت لوپ یا حلقه انجام می گیرد که از تابلوی کنترل مرکزی آغاز و به آن ختم می شود و کلیه تجهیزات بصورت موازی در همین مدار حلقوی قرار می گیرند.اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم­های آدرس­پذیر، مشابه سیستم­های متعارف است، به جز این­که در این گونه سیستم­ها، هر یک از دتکتورهای اتوماتیک و یا شستی­ ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلوی کنترل مرکزی قادر به شناسایی و تعیین هر یک از آن­هاست.