ایمنی در برابر آتش

ایمنی در برابر آتش

ایمنی در برابر آتش به مجموعه مطالعات و اقداماتی گفته می شود که با اهداف جلوگیری از وقوع آتش سوزی، کاهش اثرات و یا واکنش در برابر آتش انجام می‌گیرد و هدف آن کاستن از زیان‌های ناشی از آتش سوزی است.
روش‌های مربوط به ایمنی در برابر آتش بصورت کلی به دو دسته عامل (Active) و غیرعامل (Passive) تقسیم می‌شود.
تقسیم بندی نوع حریق بر اساس منبع سوخت حریق می باشد. تفاوت اصلی در درجه حرارت ایجاد شده در محیط نبوده بلکه در مدت زمان رسیدن درجه حرارت محیط به درجه حرارت می باشد.
حریق سلولزی در ساختمان هایی همانند دفتر کار، بیمارستانها، هتل ها، مراکز خرید، مدارس و… بوجود می آید؛ در حالیکه حریق های هیدروکربنی به واسطه مواد شیمیایی و سوخت هایی مانند گاز یا سوخت های مایع در انبارهای مواد شیمیایی، مراکز صنعتی و تاسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد می شوند.