محصولات دارای فناوری نانو

محصولات دارای فناوری نانو

در سال های اخیر رشد و افزایش تولید و استفاده از محصولات دارای فناوری نانو در جهان هستیم و فعالیت های تحقیقاتی بسیار زیادی هر ساله در زمینه فناوری نانو صورت می گیرد.

فناوری نانو یا نانو تکنولوژی توانایی ساخت، کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است. اندازه ذرات در فناوری نانو بسیار مهم است، چرا که در مقیاس نانویی، ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتم‌ها و مولکول‌ها با خواص توده ماده متفاوت است. این اندازه در مواد مختلف متفاوت است، اما به‌ طور معمول مواد نانو به موادی که حداقل یکی از ابعاد آن‌ها کوچک‌تر از ۱۰۰ نانومتر باشد گفته می‌شود.

فناوری نانو (Nanotechnology) بر اساس استاندارد ملی INSO-ISO 80004-1  که برگرفته از استاندارد بین‌المللی ایزو ISO/TS 80004-1:2015  است، به استفاده از دانسته­ های علمی در دستکاری و کنترل ماده، غالباً در نانومقیاس (محدوده 100-1 نانومتر) برای بهره­ برداری از پدیده­ ها و خواص وابسته به ساختار و اندازه است. این خواص متمایز با خواص اتم ­ها و مولکول های منفرد و غیرقابل برون ­یابی از شکل توده همان ماده هستند.