واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC

واتر استاپ PVC بر اساس ایجاد یک سد در مسیر عبور آب و افزایش طول مسیر گذر آب عمل می کند. این نوع واتراستاپ در دو نوع تخت و حفره دار تولید می گردد.
واتراستاپ ها در عرض های مختلف و ضخامت های متفاوت تولید می گردند. انتخاب این ضخامت ها و عرض ها متناسب با تنش وارده ، فشار و هد آب می باشد.
یکی از مهمترین مواردی که در واتر استاپ های PVC باید مورد دقت و توجه قرار گیرد نصب درست و اصولی است زیرا در مواردی عملیات آب بندی به دلیل نصب نادرست این متریال کاملا ناکارامد خواهد بود.