واتر استاپ منبسط شونده

واتر استاپ منبسط شونده

واتر استاپ منبسط شونده براساس جذب آب و افزایش حجم و در نهایت ممانعت از عبور آب از درون ترک ها و درزهای اجرایی عمل می کند. این نوع واتراستاپ بر اساس نوع مواد اولیه به دو تیپ واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ هیدروفیلی و واتر استاپ ترمو الاستیک تقسیم می شوند.

مهمترین تفاوت این دو نوع واتراستاپ به پایداری ساختار بعد از انبساط بر میگردد. واتراستاپ های بنتونیتی پس از یک بار جذب آب و انبساط ساختار اولیه خود را از دست داده و مجددا در صورت عدم تماس با آب به حالت اولیه از نظر فیزیکی باز نمی گردند در حالی که واتراستاپ های هیدروفیلی در صورت تکرار چندین باره این فرآیند مجددا ساختار فیزیکی اولیه خود را حفظ خواهند نمود. البته لازم به ذکر است که این تفاوت باعث تفاوت فاحشی در عملکرد این دو نوع واتر استاپ نمی شود.