واتر استاپ ها

واتر استاپ ها

واتر استاپ ها در انواع گوناگونی در بازار وجود دارند که از جمله شامل واتر استاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتر استاپ های PVC تخت و حفره دار و نسل جدید واتر استاپ های منبسط شونده هیدروفیلی که دارای ویژگی انبساط برگشت پذیر هستند می توان به عنوان شاخص ترین و پرکاربرد ترین انواع واتر استاپ ها نام برد. بسته به سیستم آب بندی طراحی شده و کاربری سازه بتن ریزی شده هر کدام از واتر استاپ های نام برده شده می توانند مورد استفاده قرار گیرند.