آب بندی

مقوله آب بندی از آن جهت دارای اهمیت است که نفوذ آب به داخل سازه های بتنی یکی از معضلات این سازه ها بوده و باعث ایجاد تخریب و وارد آمدن خسارات پر هزینه به پروژه ها و سازه ها می گردد. در سال های اخیر و در پی پیشرفت های علمی، روش های مدرنی به وجود آمده که صنعت آب بندی را دچار تحولی بزرگ نموده است. بطور کلی آب بند نمودن بتن به دو صورت اولیه و پس از بتن ریزی می باشد. آب بندی اولیه به معنی آب بند نمودن بتن در مرحله اختلاط و یا در مرحله بتن ریزی می باشد که به عنوان نمونه با استفاده از مواد افزودنی بتن در طرح اختلاط و نوار های واتر استاپ در درزهای اجرایی و انبساطی انجام می شود که می توان گفت اقتصادی ترین و سهل ترین روش آب بند نمودن بتن است که البته این به معنای بی نیازی از سایر روش های آب بندی نیست. آب بند نمودن پس از بتن ریزی نیز با استفاده از مواد گوناگونی صورت می گیرد که از جمله نفوذگر های کریستال شونده و مواد پلیمری می باشند.