روغن قالب

روغن قالب

برای سهولت در جدا کردن قالب بتن از نوعی روغن شیمیایی استفاده می شود که به آن روغن قالب می گویند. روغن قالب می تواند  قابل انحلال یا غیر قابل انحلال در آب باشد، این روغن در مقایسه با روغن های معمولی که برای قالب استفاده می شود، دارای ویژگی های به مراتب بهتری است.
نحوه عملکرد روغن قالب بتن ، به گونه ای است که در هنگام واکنش با مواد شیمیایی که در بتن موجود است ، بر روی قالب بتن یک لایه یا فیلم بسیار نازک ایجاد می کند که دارای خاصیت دفع آب می باشد. بنابراین می توان به راحتی قالب را از بتن جدا نمود. زروغن قالب برای قالب های چوبی و فلزی قابل استفاده است.