آماده سازی و پرداخت سطح بتن

آماده سازی و پرداخت سطح بتن

امروزه با ظهور تکنولوژی ها و مواد و متریال جدید بسیاری از فعالیت های آماده سازی و پرداخت سطح بتن که به صورت سنتی و با متریال نا مناسب انجام می گرفت ، توسط متریال جدید با قابلیت کاردهی و باز دهی بالا انجام می شود که از جمله این متریال روغن قالب جهت فرایند بتن ریزی و متریال کیورینگ بتن یا Curing compound می باشند. تجربه نشان داده است که استفاده از این متریال در مقابل استفاده از متریال سنتی نظیر استفاده از آب و گونی جهت کیورینگ یا استفاده از انواع و اقسام متریال مضر برای بتن به عنوان روغن قالب ، باعث به دست آمدن بتن با کیفیت تر و با خواص مطلوب تر می شود.