آب بندی فوری

آب بندی فوری

در مواردی جهت آب بندی محل نشتی بوجود آمده در بتن باید در ابتدا برای جلوگیری از وقوع خرابی های بیشتر از مواد آب بندی فوری بتن یا در اصطلاح آنی گیر ها استفاده نمود و سپس با کنترل نشتی آب از محل ترک اقدام به اعمال روش های دایمی آب بندی نمود. بطور معمول این گونه مواد شامل رزین های تزریقی بر پایه پلی یورتان و ملات های آنی گیر بر پایه سیمان می باشند که در مجاورت با آب یا رطوبت واکنش نشان داده و افزایش حجم پیدا می کنند.

 • You've just added this product to the cart:

  آنی گیر ABAPLUG

  آنی گیر ABAPLUG
  آنی گیر ABAPLUG

  آنی گیر ABAPLUG

  ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان برای انسداد آنی نشت های پرفشار

 • You've just added this product to the cart:

  آنی گیر B-257

  آنی گیر B-257
  آنی گیر B-257

  آنی گیر B-257

  ماده آب بند کننده فوری بر پایه سیمان برای انسداد آنی نشت های پرفشار

 • You've just added this product to the cart:

  آنی گیر H-113

  آنی گیر H-113
  آنی گیر H-113

  آنی گیر H-113

  ملات آب بندی فوری با گیرش نهایی سریع

 • You've just added this product to the cart:

  نفوذگر پودری H-117

  نفوذگر پودری H-117
  نفوذگر پودری H-117

  نفوذگر پودری H-117

  آب بندی سطوح بتنی با استفاده از خاصیت کریستال شوندگی