پوشش محافظ پایه قیری

پوشش محافظ پایه قیری

پوشش محافظ پایه قیری جزو قدیمی ترین پوشش های محافظ در ساخت و ساز است که همچنان در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش محافظ پایه قیری یک پوشش محافظتی بر پایه قیر اصلاح شده می باشد که به منظور ایجاد مانعی دائمی در مقابل عبور آب و بخار آب طراحی شده است. این پوشش می تواند برای ایجاد لایه محافظتی پوشش مخازن بتنی و حفاظت از سازه های بتنی زیرزمینی، پایه دکل‌های انتقال نیرو ، پوشش مخازن و لوله های آب آشامیدنی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار گیرد. امروزه پوشش های متنوع و گوناگونی به عنوان جایگزین پوشش پایه قیری در بازار عرضه می شوند که اثرات زیست محیطی مخرب کمتری را به نسبت این پوشش ها بر محیط زیست داشته و قابلیت های بیشتری را جهت استفاده ارائه می دهند.