پوشش های محافظتی اپوکسی

پوشش های محافظتی اپوکسی

پوشش های محافظتی اپوکسی ، با توجه به خواص برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و سایشی ، عمده ترین و پرکاربرد ترین سیستم حفاظتی در صنایع محسوب می شوند و کاربرد این پوشش ها در ساخت و ساز های صنعتی و ساختمانی روز به روز در حال افزایش است. این پوشش ها با ترکیبات بسیار متنوع دارای خواص برجسته ای چون چسبندگی بالا ، اجرای یکپارچه و بدون درز ، قابلیت ترمیم در زمان بسیار کوتاه ، امکان استفاده و اجرا در دماهای محیط و یا بالاتر ،  جهت حفاظت از سطوح صنعتی که در معرض فرسایش و خوردگی ناشی از فعل و انغعالات شیمیایی در اثر مجاورت با انواع اسیدها ، قلیاها ، نمک ها ، حلال ها ، مشتقات نفتی ، پساب های شهری و صنعتی قرار دارند ،  پوشش بسیار مناسبی به شمار می آید . پوشش های اپوکسی برای پوشش انواع مخازن ، حوضچه ها ، لوله ها، کانال ها و کلیه سطوح فلزی و بتونی و حتی سطوح چوبی که در مجاورت مواد شیمیایی و عوامل خورنده محیطی قرار دارند مناسب می باشند.