پوشش های پایه سیمانی

پوشش های پایه سیمانی

پوشش های پایه سیمانی (Cementitious Waterproofing) طیف بسیار وسیع و گسترده ای از پوشش های محافظتی و پوشش های آب بند کننده را تشکیل می دهند و می توان گفت از پرکاربرد ترین پوشش ها برای محافظت از سازه های بتنی و سیمانی می باشند. این پوشش ها در ترکیبات گوناگون تک جزئی یا دو جزئی در بازار عرضه می شوند. پوشش های پایه سیمانی که اغلب به صورت اصلاح شده با انواع پلیمر ها (پوشش ها و ملات های آب بند سیمانی-پلیمری)، رزین ها و پودرهای معدنی توسط تولید کنندگان عرضه می شوند ، از جمله شناخته شده ترین مواد آب بندی با پایه سیمان هستند.