پوشش های محافظ خطوط لوله

پوشش های محافظ خطوط لوله

خطوط لوله در صنایه گوناگون برای انتقال طیف گسترده ای از مواد قابل انتقال مورد استفاده قرار می گیرند. در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی برای انتقالات گاز ، بنزین و سایر گاز ها و سیالات صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند و در سیستم های انتقال آب و فاضلاب به طور گسترده استفاده می شوند. با اندکی دقت می توان نتیجه گرفت که هزینه ترمیم و تعمیر این خطوط در صورت محافظت نشدن توسط پوشش های محافظ خطوط لوله بسیار سنگین خواهد بود و در نتیجه بهترین روش ، جلوگیری از تاثیر عوامل گوناگون خورنده بر این تجهیزات استراتژیک است.