پوشش های محافظتی

پوشش های محافظتی

هر سطحی که در معرض شرایط محیطی و سایر مواد و عوامل خورنده باشد برای اینکه بتواند حداکثر دوام و کارایی را ارایه دهد باید توسط پوشش های محافظتی پوشش دهی شده و مورد محافظت قرار گیرد. در سراسر جهان طیف بسیار گسترده و متنوعی از پوشش های محافظتی توسط تولید کنندگان عرضه می شود. انتخاب نوع پوشش ها به عوامل متعددی بستگی دارد از قبیل جنس سطح مورد محافظت ، نوع و جنس مواد خورنده موجود در محیط استفاده، شرایط محیطی همچون نور خورشید ، سهولت اجرا و ظاهر مناسب و … که با توجه به این عوامل و دقت در فرایند اجرایی و توجه به شرایط محیطی مناسب برای اجرا می توان پوشش مناسبی را برای حفاظت از سطوح و سازه ها فراهم نمود. پوشش های محافظتی برای موارد متعددی نظیر محافظت در برابر نفوذ آب یا آب بندی سازه ها و سطوح ، محافظت در برابر مواد شیمیایی ، محافظت در برابر عوامل محیطی خورنده و … کاربرد دارند.