ماستیک های پایه قیری

ماستیک های پایه قیری

ماستیک های پایه قیری از جمله درزبند های پر مصرف جهت درزبندی انواع سازه ها به شمار می روند و در پروژه های ساخت و ساز بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. ماستیک های پایه قیری بطور کلی به دو صورت گرم اجرا و سرد اجرا در بازار وجود دارند که البته می توانند شامل پلیمر های اصلاح کننده نظیر پلی یورتان هم باشند.