عایق ها

عایق ها

عایق ها موادی هستند که نرخ انتقال جریان ماده یا انرژی را بین دو فضا کاهش داده یا آن را کاملا مسدود می کنند. بطور مثال عایق های حرارتی نرخ انتقال حرارت (انرژی گرمایی) را به میزان چشمگیری کاهش می دهند. امروزه با ظهور تکنولوژی ها و متریال نوین ، طیف متنوعی از سیستم های عایق بندی در دسترس استفاده کنندگان وجود دارد. از عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی گرفته تا عایق هایی که ترکیبی از خصوصیات انواع گوناگون عایق ها را در خود دارند. لازم به ذکر است که مواد ضد حریق هم جزو دسته عایق ها طبقه بندی می شوند اما به دلیل اهمیت مبحث ایمنی در وندورمت در دسته بندی ایمنی قرار داده شده اند.