کفپوش مراکز بهداشتی و درمانی

کفپوش مراکز بهداشتی و درمانی

کفپوش مراکز بهداشتی و درمانی از جمله کفپوش های می باشند که ملزم به رعایت الزامات بهداشتی سختگیرانه ای هستند. صنایع داروسازی ، مراکز بیمارستانی و سایر مراکز بهداشتی به دلیل ماهیتی که دارند نیاز به کفپوش و یا پوشش با ویژگی بهداشتی بودن دارند. به همین سبب سیستم کفپوش و پوشش این مراکز و صنایع باید به نحوی طراحی، فرموله و اجرا گردد که ضمن اینکه ماهیت بهداشتی دارند با شرایط سخت و تردد بسیار زیاد محیط‌هایی که گاها به ‌صورت تمام‌وقت در حال استفاده می‌باشد تطبیق داشته باشد. مقاومت به سایش بالا، یکپارچه بودن، غیر جاذب بودن، آنتی باکتریال بودن و سهولت در نظافت از جمله ویژگی های کفپوش مراکز بهداشتی و درمانی و دارویی است.