کفپوش صنایع غذایی،آشامیدنی،لبنی

کفپوش صنایع غذایی،آشامیدنی،لبنی

کفپوش صنایع غذایی،آشامیدنی،لبنی از جمله کفپوش هایی است که انتخاب آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در صنایع غذایی اسید های گوناگونی وجود دارند که متداول ترین این اسیدها اسید استیک، هیدروکلریک اسید، اسید کلریدریک و سایر اسید های آمینه و چرب هستند. ماهیت اسیدی صنایع غذایی،آشامیدنی،لبنی گوناگون، همراه با استفاده زیاد از تجهیزات سنگین و نیمه سنگین، نیازمند استفاده از پوشش‌های کف بادوامی است که مقاوم و ایمن بوده و قابلیت تمیز شوندگی بسیار مناسبی را ارایه دهند و محیط بهداشتی و عاری از میکروب را تضمین کنند. یکی از مشخصات و ویژگی های مهم این کفپوش ها بدون درز بودن آنهاست که مانع از تجمع میکروب و آلودگی روی کف می شود.