سخت کننده سطح بتن

سخت کننده سطح بتن

سخت کننده سطح بتن یا هاردنر بتن موجب افزایش مقاومت فیزیکی بتن شده و ضمن اینکه می تواند نقش یک متریال دکوراتیو را داشته باشد سطحی صاف و صیقلی را بوجود می آورد.بتن های اجرا شده در کف محوطه های صنعتی ، پارکینگ ها ، سوله ها ، انبارها ، کف کارخانجات ، تعمیرگاه ها و … برای مقاومت بیشتر در برابر سایش و ضربه و بار ترافیکی نیازمند افزایش مقاومت سایشی می باشند در صورتی که این عملیات تکمیلی روی سطح بتن کف انجام نشود با توجه به بارهای وارد شده در طول دوره کاربری ، در بخشهایی از بتن یا کل سطح بتن تخریب های موضعی ، ترک ، شکستگی و قلوه کن شدن اتفاق خواهد افتاد. برای جلوگیری از این نقص باید روی سطح بتن از موادی استفاده نمود تا مقاومت سایشی و ضربه ای بتن را افزایش دهند.