کفپوش آنتی استاتیک

کفپوش آنتی استاتیک

کفپوش آنتی استاتیک در صنایعی که در آنها یک جرقه کوچک می تواند به دستگاه ها و محصولات آسیب بزند موارد کاربرد گسترده ای دارد. الکتریسیته ساکن ایجادشده در اثر تردد، سایش یا مالش در اماکنی نظیر کارخانه های تولید کننده لوازم ، دستگاه ها و قطعات الکترونیکی و اتاق های سرور ممکن است موجب جرقه و خسارت شود، لذا استفاده از روکش آنتی استاتیک یا کفپوش ضد الکتریسیته ساکن الزامیست. کفپوش های آنتی استاتیک می توانند از جنس های گوناگونی همچون لاستیک های خاص ، اپوکسی یا پی وی سی باشند که البته در ایران کفپوش اپوکسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کلیه خواص کفپوش های اپوکسی را به علاوه هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن دارا است.