کفپوش بتنی / سیمانی

کفپوش بتنی / سیمانی

کفپوش بتنی / سیمانی از جمله متریال پر کاربرد در اجرای کفسازی اماکن با کاربری های گوناگون بوده و از این متریال می توان هم بر روی بتن تازه و هم بر روی بتن قدیمی سخت شده استفاده نمود. امروزه کفپوش های متنوعی از جنس های مختلف و با کاربری های گسترده در بازار متریال شیمی ساخت و ساز عرضه شده است اما با این وجود کفپوش های بتنی یا سیمانی همچنان جزو کفپوش های پر استفاده قرار دارند.

عملیات کفسازی همواره از حساس‌ترین فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی است که فارغ از نوع کاربری کفسازی نیازمند توجه ویژه‌ای در مراحل طراحی، انتخاب ماده مناسب و اجرا است.