کفپوش ضد گرد و غبار

کفپوش ضد گرد و غبار

کفپوش ضد گرد و غبار در محل هایی همچون اتاق های تمیز و محل تردد افراد در مراکز بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. این کفپوش به طور معمول نوعی کفپوش اپوکسی است اما به دلیل تفکیک و دقت دسته بندی های تخصصی سایت وندورمت و جهت سادگی جستجوی این کفپوش برای استفاده کنندگان از این محصول خاص به صورت جداگانه در دسته بندی کفپوش ها مورد توجه قرار گرفته است. کفپوش ضد گرد و غبار به صورت یکپارچه و بدون درز اجرا می شود ، چسبندگی خوبی روی سطوح بتنی و فلزی و غیره دارد و در برابر مواد شیمیایی و شوینده، اشتعال، قارچ و باکتری مقاوم می باشد.