افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب

افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب

افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب (Water-reducing and accelerating admixtures)
که در نام گذاری استاندارد ASTM C494 به نام Type E نام گذاری شده است.
اين مواد كه به روان كننده – زودگیر بتن موسوم هستند، ضمن اينكه مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن را كاهش مي دهند، باعث به تسریع در زمان گيرش اوليه و نهائي بتن نيز مي شوند .