ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس در واقع ترکیب دوده سیلیسی و فوق روان‌کننده بصورت خمیری شکل و آماده مصرف است که ضمن دارا بودن قابلیت افزایش مقاومت‌های شیمیائی و مکانیکی بتن‌، مسائل و مشکلات سیستم دو جزئی دوده سیلیسی و فوق روان کننده را هم حل کرده است. ژل میکروسیلیس درحین فرایند اختلاط  فضای های خالی و فرج های موجود را اشغال نموده و موجب کاهش نفوذ پذیری بتن به میزان چشم گیری می شود. ژل میکروسیلیسدربتن های نفوذ ناپذیر کاربرد بالایی داشته و باعث کاهش ترک ها و ارتقاء نسبی مقاومت های فشاری، کششی و خمشی در بتن می شود.