افزودنی ضد یخ بتن

افزودنی ضد یخ بتن

افزودنی ضد یخ بتن شتاب دهنده واکنش هیدراسیون در بتن است. طبق استاندارد ACI 306 ماده ای به نام شتاب دهنده واکنش هیدراسیون برای بتن ریزی در هوای سرد تعریف شده که اشتباها استفاده از نام ضدیخ بتن در بازار فروش افزودنی برای آن رایج شده است و با همین نام نیز مورد استفاده قرار می گیرد. افزودنی ضد یخ بتن با کاهش زمان واکنش آب و سیمان (هیدارسیون) و گرمازایی در بتن ، زمان گیرش را کاهش داده و از یخ زدگی آب بتن در هوای سرد و یخبندان جلوگیری می کند.عملکرد این ماده با عملکرد سایر ضدیخ های شیمیایی متفاوت است چراکه به دلیل عدم استفاده از کلراید در ترکیب آن ممکن است به تنهایی در هوای سرد و یخبندان یخ بزند.استفاده از انواع روان کننده های زودگیر برای تسریع در واکنش هیدراسیون می تواند موثر باشد اما اگر هدف شما جلوگیری از یخ زدگی بتن است بهتر است ماده افزودنی انتخابی شما تنها پارامتر مورد نظرتان را تغییر بدهد.