افزودنی ضد خوردگی بتن

افزودنی ضد خوردگی بتن

افزودنی ضد خوردگی بتن مي تواند همانند سایر افزودنی های بتن در داخل بتن مصرف شود .تعداد وسیعی از باراندازها، حوضچه های تعمیراتی، تیرها و پایه های پل، موج شکن ها و تونل های زیردریایی از بتن مسلح ساخته شده اند. بتن به عنوان مصالح ساخت مناسب برای سازه هایی که در معرض محیط دریایی قرار دارند، مورد پذیرش کلی قرار گرفته است ولی در صورت انتخاب مصالح نامناسب، کیفیت ضعیف اجرا و عدم نگهداری کافی، دچار خوردگی خواهد شد.
مصرف اين مواد امروزه به تدريج گستـــــرش مي يابد برخي نمكها مانند نيتريت كلسيم امروزه كاربرد وسيعي يافته است . اين مواد شروع خوردگي را به تاخير انداخته و آهنگ خوردگي را كند مي كنند .
در مناطقی که در آنها عوامل خورنده بتن وجود دارد بتن های مصرفی در سازه های مختلف در اثر مجاورت با عوامل خورنده، دچار خوردگی و تخریب می گردند که علاوه بر خسارات مادی ممکن است باعث خطرات مختلفی نیز گرددند. از آنجایی که بتن ماده ای ارزان قیمت و در دسترس می باشد امکان ساخت این سازه با ماده جایگزین مقرون به صرفه نیست و بهترین راه، استفاده از مواد مناسب برای کاهش خوردگی بتن در این مناطق می باشد.