چسب بتن

چسب بتن

چسب بتن به منظور افزایش چسبندگی بتن تولید شد و اکنون در پروژه های ساختمانی کاربرد زیادی یافته ، این چسب یک ترکیب پلیمری است که مقاومت ، دوام و مهمتر از همه چسبندگی بتن را افزایش می دهد. چسب های بتن دارای انواع مختلفی می باشند. به طور کلی چسب های بتن را می توان به دو نوع چسب بتن اپوکسی و لاتکس یا پلیمری تقسیم کرد. از چسب های بتن برای ساخت ملات های ترمیمی و ترمیم بتن ، آب بندی بتن و افزایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی بتن ، اتصال بتن قدیم به جدید و … استفاده می گردد.