ملات ضد اسید

ملات ضد اسید

ملات ضد اسید نوعی ملات مقاوم بر پایه رزین های اصلاح شده است که جهت پوشش انواع سطوح بتنی و فلزی در معرض خوردگی شدید و نصب و بند کشی کاشی ضد اسید مورد استفاده قرار می گیرد. ملات ضد اسید ضمن دارا بودن استحکام مکانیکی و چسبندگی فوق العاده از مقاومت حرارتی بالا و پایداری بسیار عالی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی ، آلی ، نمکها ، حلالها ، روغنها و دیگر مواد شیمیایی خورنده برخوردار است .