مدیریت نور و روشنایی

مدیریت نور و روشنایی

مدیریت نور و روشنایی ساختمان (LMS) یکی از اجزای سيستم مدیریت ساختمان (BMS) است که امكان مديريت و کنترل روشنايي ساختمان را فراهم مي سازد. پارامتر های اصلی سیستم مدیریت نور و روشنایی ساختمان شامل سنسور تشخیص حضور افراد ، سنسور روشنایی روز جهت تنظیم نور چراغ ها، گروه بندی چراغ ها و کنترل آنها توسط سرور مرکزی ، تعریف سطوح مختلف روشنایی با توجه به کاربری ، تنظیم شدت نور چراغ ها طبق برنامه زمانی ، دریافت فیدبک از وضعیت چراغ ها ، سیستم کنترل باز و بسته کردن پرده ها و نورگیر ها برای استفاده حداکثری از نور طبیعی محیط می باشند. با توجه به اهميت قابليت تنظيم نور لامپ ها در سيستم كنترل هوشمند روشنايي، جهت استفاده از اين قابليت، نياز به استفاده از بالاست های الكترونيكي قابل تنظيم با توجه به انواع مختلف لامپ ها مي باشد.

هیچ محصولی که با محصول شما تطبیق داشته باشد یافت نشد.