مشاور ایمنی پروژه ایران مال

مشاور ایمنی پروژه ایران مال


Project Description

مشاوره ایمنی حریق بازار بزرگ ایران (ایران مال) از جمله پروژه های بزرگ در دست انجام شرکت آب و اتش نقش جهان است. این پروژه از جمله بزرگترین پروژه های ایران می باشد که برترین پیمانکاران ایرانی و خارجی در آن فعالیت دارند.

اشتراک گذاری
  • مشتری

    ایران مال