آب بندی تونل دسترسی برج میلاد

آب بندی تونل دسترسی برج میلاد


اشتراک گذاری
اطلاعات بیشتر

کارفرما : شهرداری تهران – شرکت یادمان سازه

پیمانکار: شرکت مولدینگ

مجری: شرکت پوشش های محافظتی جنوب

مواد مصرفی: SANIFLEX , ASOCRET