ساخت و ساز

توربین های بادی جدید ژاپنی

توربین های بادی جدید ژاپنی با توانایی تولید برق و محافظت از ساحل

توربین های بادی جدید ژاپنی که در موسسه علوم و تکنولوژی اوکیناوای ژاپن ( OIST) طراحی شده است ، [...]

بیشتر بدانید ...