آرشیو ماهانه - شهریور ۱۳۹۶

کشف ساختار جدید برای بتن

کشف ساختار جدید برای بتن

بیشترین ماده ای که انسان آن را تولید کرده و مصرف نموده است، بتن است. کشف ساختار جدید برای [...]

بیشتر بدانید ...
باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر

باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر

دانشمندان باکتری هایی برای تبدیل انرژی خورشیدی به سوخت تجدیدپذیر را تولید کرده اند که نسبت سوخت های تجدیدپذیر [...]

بیشتر بدانید ...